قابل توجه دانشجویان

تاریخ انتشار  1401/08/09

قابل توجه اساتید

تاریخ انتشار  1401/05/19

تاریخ آخرین بروزرسانی از سایت گلستان جهت برنامه ریزی اساتید              08  / 08  /  1401
 
قابل توجه دانشجویان

تاریخ انتشار  1401/03/11

امکان دریافت کارت آزمون همراه با شماره صندلی و محل امتحان در سامانه اورسان ایجاد گردید - مسیر دریافت -> امتحان و ارزشیابی -> دانشجو -> دریافت کارت آزمون
 
قابل توجه دانشجویان

تاریخ انتشار  1401/01/30

ویدئو آموزش شرکت در آزمون میان ترم برای دانشجویان
 
قابل توجه اساتید

تاریخ انتشار  1401/01/30

ویدئو آموزش طراحی آزمون میان ترم برای اساتید
 
قابل توجه دانشجویان و اساتید

تاریخ انتشار  1399/11/28

ویدئو آموزشی بازیابی رمز عبور
 
قابل توجه دانشجویان

تاریخ انتشار  1399/11/28

ویدئو آموزشی ورود به کلاس مجازی توسط دانشجویان
 
قابل توجه اساتید

تاریخ انتشار  1399/11/21

ویدئو آموزشی ورود به کلاس و ضبط کلاس و ذخیره سازی در سیستم اورسان
 
قابل توجه اساتید

تاریخ انتشار  1399/11/21

ویدئو آموزشی نحوه برنامه ریزی کلاسهای درسی
 
قابل توجه اساتید

تاریخ انتشار  1399/09/30

ویدئو آموزش نحوه ثبت سوالات تشریحی
 
قابل توجه دانشجویان

تاریخ انتشار  1399/09/30

ویدئو آموزش نحوه شرکت در آزمون تشریحی و ارسال پاسخنامه
 
قابل توجه دانشجویان

تاریخ انتشار  1399/09/25

ویدئو آموزش نحوه شرکت در آزمون تستی آنلاین
 
قابل توجه اساتید

تاریخ انتشار  1399/09/22

ویدئو آموزش نحوه طراحی سوالات تستی
 
قابل توجه داشجویان

تاریخ انتشار  1399/08/21

نام کاربری و رمز عبور دانشجویان شماره دانشجویی و کد ملی میباشد