قابل توجه  اساتید

تاریخ انتشار  1400/06/31

امکان زمانبندی و برنامه ریزی کلاسهای مجازی از تاریخ  31/ 06/ 1400 فعال میباشد
 
قابل توجه دانشجویان

تاریخ انتشار  1400/06/31

کلاسهای آنلاین ترم اول سال تحصیلی 401-400 از تاریخ 1 مهر ماه شروع خواهند شد
 
قابل توجه دانشجویان

تاریخ انتشار  1400/04/29

کلاسهای ترم تابستان از تاریخ  29/ 4/ 1400 برگزار میگردد
 
قابل توجه  اساتید

تاریخ انتشار  1400/04/29

امکان زمانبندی کلاسهای مجازی از تاریخ  29/ 4/ 1400 فعال میباشد
 
قابل توجه  اساتید

تاریخ انتشار  1400/02/25

امکان بارگذاری سوالات در سیستم از تاریخ 26/ 2/ 1400 برای ترم دوم سال تحصیلی 400-99 فعال میگردد
 
قابل توجه دانشجویان و اساتید

تاریخ انتشار  1400/01/01

کلاسهای آنلاین از تاریخ 15 فرودین سال 1400 شروع خواهند شد
 
قابل توجه دانشجویان و اساتید

تاریخ انتشار  1399/11/28

ویدئو آموزشی بازیابی رمز عبور
 
قابل توجه دانشجویان

تاریخ انتشار  1399/11/28

ویدئو آموزشی ورود به کلاس مجازی توسط دانشجویان
 
قابل توجه اساتید

تاریخ انتشار  1399/11/21

ویدئو آموزشی ورود به کلاس و ضبط کلاس و ذخیره سازی در سیستم اورسان
 
قابل توجه اساتید

تاریخ انتشار  1399/11/21

ویدئو آموزشی نحوه برنامه ریزی کلاسهای درسی
 
قابل توجه اساتید

تاریخ انتشار  1399/11/20

ابلاغ اساتید جهت شروع برنامه ریزی کلاسها در سیستم ثبت گردید
 
قابل توجه اساتید

تاریخ انتشار  1399/09/30

ویدئو آموزش نحوه ثبت سوالات تشریحی
 
قابل توجه دانشجویان

تاریخ انتشار  1399/09/30

ویدئو آموزش نحوه شرکت در آزمون تشریحی و ارسال پاسخنامه
 
قابل توجه اساتید

تاریخ انتشار  1399/09/27

امکان کپی سوال تستی از یک درس به درس دیگر در سیستم ایجاد شده است
 
قابل توجه دانشجویان

تاریخ انتشار  1399/09/25

ویدئو آموزش نحوه شرکت در آزمون تستی آنلاین
 
قابل توجه اساتید

تاریخ انتشار  1399/09/22

ویدئو آموزش نحوه طراحی سوالات تستی
 
قابل توجه اساتید

تاریخ انتشار 1399/09/22

اساتید گرامی لطفا تا تاریخ   1399/09/27نحوه ارزشیابی خود را در بخش امتحان و ارزشیابی وارد نمایند
 
قابل توجه داشجویان

تاریخ انتشار  1399/08/21

نام کاربری و رمز عبور دانشجویان شماره دانشجویی و کد ملی میباشد